Koordinatörler

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKULTESİ

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Emine KARLI KESMEN

ekkesmen@bingol.edu.tr

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Arş. Gör. Emrah APAK

eapak@bingol.edu.tr

Fakülte Koordinatör Yardımcısı

Arş. Gör. Faruk YORGUN

fyorgun@bingol.edu.tr

Biyoloji

Dr. Öğr. Üyesi M. Kadir ERDOĞAN

mkerdogan@bingol.edu.tr

Coğrafya

Arş. Gör. Mustafa UTLU

mutlu@bingol.edu.tr

Kürt Dili ve Edebiyatı

Öğr. Gör. Şerif GÜZEL

serifguzel@bingol.edu.tr

Zaza Dili ve Edebiyatı

Öğr. Gör. Büşra GÖKALP

bgokalp@bingol.edu.tr

Arap Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. Mustafa ALTUNBAY

maltunbay@bingol.edu.tr

Felsefe

Arş. Gör. Faruk YORGUN

fyorgun@bingol.edu.tr

Fizik

Doç. Kamuran DİLSİZ

kdilsiz@bingol.edu.tr

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. Adnan AYDINTÜRK

aaydinturk@bingol.edu.tr

Kimya

Doç. Dr Adnan Ayna

aayna@bingol.edu.tr

Matematik

Arş. Gör. Sultan OYUNCAK

stoy@bingol.edu.tr

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Öğr. Üyesi Gökhan DERVİŞOĞLU

gdervisoglu@bingol.edu.tr

psikoloji

Arş. Gör. Ömer KÖSE

okose@bingol.edu.tr

Sosyal Hizmet

Arş. Gör. Zeliha TÖREN

ztoren@bingol.edu.tr

Sosyoloji

Arş. Gör. Muhterem UYSAL

muysal@bingol.edu.tr

Tarih

Öğr. Üyesi Kadir TUĞ

ktug@bingol.edu.tr

Türk Dili ve Edebiyatı

Öğr. Üyesi Yusuf AYDOĞDU

yaydogdu@bingol.edu.tr

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN

yturkan@bingol.edu.tr

İşletme 

Arş. Gör. Fatih AYDIN

faydin@bingol.edu.tr

İktisat 

Arş. Gör. Serkan AYHAN

sayhan@bingol.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Arş. Gör. Tolga UÇAR

tucar@bingol.edu.tr

 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Öğr. Üyesi M. Sami BAĞA

msbaga@bingol.edu.tr

Fakülte Koordinatör Yardımcısı

Arş. Gör. Özkan ŞİMŞEK

osimsek@bingol.edu.tr

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Doç. Hakan İNCİ

hinci@bingol.edu.tr

Biyosistem Mühendisliği

Öğr. Üyesi Azize Doğan DEMİR

ademir@bingol.edu.tr

Zootekni

Doç. Hakan İNCİ

hinci@bingol.edu.tr

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Doç. Dr. Veysel TURAN

vturan@bingol.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı

Arş. Gör. Alperen MERAL

alperenmeral@bingol.edu.tr

Tarla Bitkileri

Prof. Dr. Kağan KÖKTEN

kahafe1974@bingol.edu.tr

Bahçe Bitkileri

Arş. Gör. Ezgi DOĞAN

ezgidgn23@bingol.edu.tr

Bitki Koruma

Arş. Gör. Emin KAPLAN

ekaplan@bingol.edu.tr

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Koordinatör

Doç. Dr. Murat IŞIK

misik@bingol.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Öğr. Üyesi Muzaffer ASLAN

muzafferaslan@bingol.edu.tr

Makine Mühendisliği 

Arş. Gör. Ömer EKİNCİ

oekinci@bingol.edu.tr

İnşaat Mühendisliği 

Arş. Gör. Sadık VAROLGÜNEŞ

svarolgunes@bingol.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği 

Öğr. Üyesi Sedat GOLGİYAZ

sedatg@bingol.edu.tr

Mimarlık 

Öğr. Gör. Cemre KILINÇ

ckilinc@bingol.edu.tr

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKULTESİ

resimlik 

Öğr. Üyesi Ali AY

aay@bingol.edu.tr

Beslenme ve Diyetetik 

Öğr. Üyesi Dılhun Keriman ARSERİM UCAR

ducar@bingol.edu.tr

Sağlık Yönetimi 

Doç. Dr İmran ASLAN

iaslan@bingol.edu.tr

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Öğr. Üyesi Nazlı Gülüm MUTLU

ngmutlu@bingol.edu.tr

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Öğr. Üyesi Harun Kaya KESİK

hkesik@bingol.edu.tr

Fakülte Koordinatör Yardımcısı

Arş. Gör. Emre ŞAHİN

esahin@bingol.edu.tr

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Doç. İlimdar YALÇIN

ilimdaryalcin@gmail.com

 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YO Koordinatörü

Öğr. Gör. Yahya GEYLANİ

ygeylani@bingol.edu.tr

 

GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

MYO Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet KANAT

mkanat@bingol.edu.tr

Bilgisayar Teknolojileri Programı

Öğr. Üyesi Serdal POÇAN

spocan@bingol.edu.tr

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Programı

Öğr. Üyesi Nesip DEMİRBİLEK

ndemirbilek@bingol.edu.tr

Elektrik ve Enerji Programı

Öğr. Gör. Harun BİÇER

hbicer@bingol.edu.tr

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Programı

Doç. Dr. Ece ALTUNBAŞ ŞAHİN

easahin@bingol.edu.tr

Ormancılık Programı

Öğr. Üyesi Sadettin ÇELİK

sadettincelik@bingol.edu.tr

 

SOLHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MYO Koordinatörü

Öğr. Üyesi Kemal NAZLI

knazli@bingol.edu.tr

 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

MYO Koordinatörü

Öğr. Gör Mustafa NARİN

mnarin@bingol.edu.tr

İnşaat

Öğr. Gör. Fatma TABAK

ftabak@bingol.edu.tr

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri

Öğr. Gör. Selim DEĞİRMENTTEPE

sdegirmentepe@bingol.edu.tr

tasarım

Öğr. Gör. Selim DEĞİRMENTTEPE

sdegirmentepe@bingol.edu.tr

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri

Öğr. Gör. Hüsnü AYDEMİR

haydemir@bingol.edu.tr

Elektrik ve Enerji

Öğr. Gör. Yavuz Selim TARİH

ystarih@bingol.edu.tr

Bilgisayar Teknolojileri

Öğr. Gör. Mustafa NARİN

mnarin@bingol.edu.tr

Bilgisayar Programcılığı

Öğr. Gör. M. Zekeriya GÜNDÜZ

mzgunduz@bingol.edu.tr

Web Tasarımı ve Kodlama

Öğr. Üyesi Şener BALAT

sbalat@bingol.edu.tr

El Sanatları

Öğr. Gör. Mevlüde KAN

mkan@bingol.edu.tr

Elektronik ve Otomasyon

Öğr. Gör. Hasan ERDAL

herdal@bingol.edu.tr

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri

Öğr. Gör. İbrahim GÜNDÜZ

igunduz@bingol.edu.tr

Mimarlık ve Şehir Planlama

Öğr.Gör.Hasan POLAT

hpolat@bingol.edu.tr

Makine ve Metal Teknolojileri

Öğr. Gör. Ebubekir BOZKURT

ebozkurt@bingol.edu.tr

Park ve Bahçe Bitkileri

Öğr. Gör. Müge YURTCAN

mpektas@bingol.edu.tr

 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

 MYO Koordinatörü

Öğr. Üyesi Ömer Faruk ELALTUNTAŞ

ofelaltuntas@bingol.edu.tr

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Programı

Doç. Dr. Ferdi AKMAN

fakman@bingol.edu.tr

Hukuk Programı

Öğr. Üyesi Murat BAYRAM

mbayram@bingol.edu.tr

Seyahat Eğlence ve Turizm Hizmetleri Programı

Öğr. Üyesi Serhat ARSLAN

serhatarslan  @bingol.edu.tr

Pazarlama ve Reklamcılık Programı

Öğr. Üyesi Ömer Faruk ELALTUNTAŞ

ofelaltuntas@bingol.edu.tr

Muhasebe ve Vergi Programı

Doç. Çağatay ÇETİNKAYA

ccetinkaya@bingol.edu.tr

Yönetim ve Organizasyon Programı

Doç. Sinan ÇAVUŞOĞLU

scavusoğlu@bingol.edu.tr

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Öğr. Gör. Ethem KILIÇ

ekilic@bingol.edu.tr

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Programı

Öğr. Gör. Aziz BÜKEY

abukey@bingol.edu.tr

Ulaştırma Hizmetleri Programı

Öğr. Gör. Murat UNUTMAZ

munutmaz@bingol.edu.tr

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Programı

Öğr. Üyesi Ahmet USLU

auslu@bingol.edu.tr

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MYO Koordinatörü

 Öğr. Üyesi Onur AYDIN

onuraydın@bingol.edu.tr

 

 

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Öğr. Gör. Muammer YÖNTEM

myonten@bingol.edu.tr

 

 

Çocuk Gelişimi

Öğr. Gör. Onur KESKİN

okeskin@bingol.edu.tr

 

 

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı

Öğr. Gör.Merve ÇELİK

mervecelik@bingöl.edu.tr

 

 

Diş Protez Teknolojisi Programı

Öğr. Gör. Şerife Merve KIRDÖK

skirdok@bingol.edu.tr

 

 

Diyaliz Programı

Öğr. Gör. İzzettin EKİNCİ

iekinci@bingol.edu.tr

 

 

Eczane Hizmetleri Programı

Öğr. Üyesi Ramazan GÜNDOĞDU

rgundoğdu@bingol.edu.tr

 

 

Fizyoterapi Programı

Öğr. Gör. Aydın SEVER

asever@bingol.edu.tr

 

 

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı

Öğr.Gör.Hanife ÇELİK

hanifecelik@bingol.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

Evde Hasta Bakımı Programı

Öğr.Gör.Betül TANYERİ

btanyeri@bingol.edu.tr

 

 

İlk ve Acil Yardım Programı

Öğr. Gör. Mehmet KAPLAN

mkaplanl@bingol.edu.tr

 

 

Odyometri Programı

Öğr. Gör. Esra KURU

skuru@bingol.edu.tr

 

 

Optisyenlik Programı

Doç. Dr. İkram ORAK

iorak@bingol.edu.tr

 

 

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı

Öğr. Üyesi Aykut ULUCAN

aulucan@bingol.edu.tr

 

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

Öğr. Gör. Abdullah SARMAN

asarman@bingöl.edu.tr

 

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Öğr. Gör. Sidar KURKUTATA

skurkutata@bingol.edu.tr

 

 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Doç. Dr.Handan YILMAZ

hyilmaz@bingol.edu.tr

 

 

Yaşlı Bakımı Programı

Öğr. Gör. Mesut ÇELİK

mesutcelik@bingol.edu.tr

 

 

Sağlık Çevre Hizmetleri Sağlığı Programı

Öğr. Gör. M.Fatih HASAR

mfhasar@bingol.edu.tr

 

 

 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU

MYO Koordinatörü

Doç. Dr.Nusret ÖZBAY

nozbay@bingol.edu.tr

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Programı

Öğr. Üyesi Hava Şeyma YILMAZ

hsyilmaz@bingol.edu.tr

Veterinerlik Programı

Öğr. Üyesi Fatma CAF

fcaf@bingol.edu.tr

Gıda İşleme Programı

Öğr. Üyesi Hakiye ASLAN

heaslan@bingol.edu.tr

 ENSTİTÜLER

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Koordinatörü

Öğr. Üyesi Ali KARAMAN

akaraman@bingol.edu.tr

Sosyal Bililer Enstitüsü Koordinatörü

Öğr. Üyesi Yusuf AYDOĞDU

 yaydogdu@bingol.edu.tr

Fen Bilimleri Enstitüsü Koordinatörü

Prof. Dr. Zafer ŞİAR

zsiar@bingol.edu.tr

Kıraat İlmi Enstitüsü Koordinatörü

Arş. Gör. Azim KARTAL

akartal@bingol.edu.tr

Yaşayan Diller Enstitüsü Koordinatörü

Öğr. Üyesi Zafer AÇAR

zacar@bingol.edu.tr