Koordinatörler

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKULTESİ

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi EROĞLU ÇAKMAKOĞLU

eeroglu@bingol.edu.tr

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü Arş. Gör. Fulden SARİ fuldensari@hotmail.com

 

FEN EDEBİYAT FAKULTESİ

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Adem KILIÇ

akilic@bingol.edu.tr

Coğrafya

Arş. Gör. Abuzer KAYHAN

akayhan@bingol.edu.tr

Kürt Dili ve Edebiyatı

Öğr. Gör. Şerif GÜZEL

serifguzel@bingol.edu.tr

Zaza Dili ve Edebiyatı

Öğr. Gör. Büşra GÖKALP

bgokalp@bingol.edu.tr

Arap Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. Mustafa ALTUNBAY

maltunbay@bingol.edu.tr

Felsefe

Arş. Gör. Faruk YORGUN

fyorgun@bingol.edu.tr

Fizik

Doç. Dr. Kamuran DİLSİZ

kdilsiz@bingol.edu.tr

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. Murathan GÜNDOĞDU

mgundogdu@bingol.edu.tr

Kimya

Doç. Dr. Adnan AYNA

aayna@bingol.edu.tr

Matematik

Arş. Gör. Hasan GÜNDÜZ

hgunduz@bingol.edu.tr

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DERVİŞOĞLU

gdervisoglu@bingol.edu.tr

Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih BÜKÜN

mfbukun@bingol.edu.tr

Sosyal Hizmet

Arş. Gör. Zeliha TÖREN

ztoren@bingol.edu.tr

Sosyoloji

Arş. Gör. Muhterem UYSAL

muysal@bingol.edu.tr

Tarih

Dr. Öğr. Üyesi Kadir TUĞ

ktug@bingol.edu.tr

Türk Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf AYDOĞDU

yaydogdu@bingol.edu.tr

Doğu Dilleri ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Ayetullah KARABEYESER

akarabeyeser@bingol.edu.tr

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Mehemt Barış ASLAN

mbaslan@bingol.edu.tr

İşletme 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Burak DELİBAŞ

mbdelibas@bingol.edu.tr

İktisat 

Arş. Gör. Serkan AYHAN

sayhan@bingol.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Arş. Gör. Tolga UÇAR

tucar@bingol.edu.tr

 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Prof. Dr. Abdunnasır SÜT asut@bingol.edu.tr

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. veysel TURAN

vturan@bingol.edu.tr

Biyosistem Mühendisliği

Doç. Dr. Azize Doğan DEMİR

ademir@bingol.edu.tr

Zootekni

Prof. Dr. Hakan İNCİ

hinci@bingol.edu.tr

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Doç. Dr. Veysel TURAN

vturan@bingol.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı

Dr. Öğr. Üyesi Alperen MERAL

alperenmeral@bingol.edu.tr

Tarla Bitkileri

Prof. Dr. Mehmet AYÇİÇEK

maycicek@bingol.edu.tr

Bahçe Bitkileri

Prof. Dr. Muharrrem ERGÜN

mergun@bingol.edu.tr

Bitki Koruma

Dr. Öğr. Üyesi Emin KAPLAN

ekaplan@bingol.edu.tr

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Mücahit ÇALIŞAN

mcalisan@bingol.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Doç. Dr. Muzaffer ASLAN

muzafferaslan@bingol.edu.tr

Makine Mühendisliği 

Arş. Gör. Dr. Perihan ÇULUN

oekinci@bingol.edu.tr

İnşaat Mühendisliği 

Arş. Gör. Dr. Sadık VAROLGÜNEŞ

svarolgunes@bingol.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği 

Dr. Öğr. Üyesi Sedat GOLGİYAZ

sedatg@bingol.edu.tr

Mimarlık 

Öğr. Gör. Cemre KILINÇ

ckilinc@bingol.edu.tr

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKULTESİ

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü ÖZEN

sozen@bingol.edu.tr

Hemşirelik

 Dr. Öğr. Üyesi Ali AY

aay@bingol.edu.tr

Beslenme ve Diyetetik 

Dr. Öğr. Üyesi Dılhun Keriman ARSERİM UÇAR

ducar@bingol.edu.tr

Sağlık Yönetimi 

Doç. Dr. İmran ASLAN

iaslan@bingol.edu.tr

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Gülüm MUTLU

ngmutlu@bingol.edu.tr

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Harun Kaya KESİK

hkesik@bingol.edu.tr

Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Emre ŞAHİN

esahin@bingol.edu.tr

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. İlimdar YALÇIN

ilimdaryalcin@gmail.com

Antrenörlük Eğitimi

Doç. Dr. İdris KAYANTAŞ

ikayantas@bingol.edu.tr

Beden Eğt. ve Spor Öğretmenliği

Arş. Gör. Burcu Sıla SEZER

bssezer@bingol.edu.tr

Spor Yöneticiliği

Doç. Dr. Enes BELTEKİN

ebeltekin@bingol.edu.tr

Rekreasyon

Arş. Gör. Dr. Ramazan ÖZAVCI rozavci@bingol.edu.tr

 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YO Koordinatörü

Öğr. Gör. Yahya Geylani ygeylanibingol.edu.tr

 

GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

MYO Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet KANAT

mkanat@bingol.edu.tr

Bilgisayar Teknolojileri Pr.

Öğr. Gör. Doygun DEMİROL

ddemirol@bingol.edu.tr

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hiz. Pr.

Dr. Öğr. Üyesi Nesip DEMİRBİLEK

ndemirbilek@bingol.edu.tr

Elektrik ve Enerji Pr.

Öğr. Gör. Ayşe ACAR

ayseacar@bingol.edu.tr

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Pr.

Öğr. Gör. Sıddık YILDIZ syildiz@bingol.edu.tr

Ormancılık Pr.

Öğr. Gör. Halime ACAR

hacar@bingol.edu.tr

 

SOLHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MYO Koordinatörü

Doç. Dr. Yusuf TEMEL

ytemel@bingol.edu.tr

Çocuk Gelişimi Pr.

Dr. Öğr. Üyesi Kemal NAZLI

knazli@bingol.edu.tr

Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÇOBAN

ccoban@bingol.edu.tr

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekr.

Öğr.  Gör. Agit ATAŞ

atas@bingol.edu.tr

 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

MYO Koordinatörü

Doç. Dr. Serhat ŞAP

ssap@bingol.edu.tr

İnşaat Pr.

Öğr. Gör. Fatma TABAK

ftabak@bingol.edu.tr

İç Mekan Tasarımı Pr.

Öğr. Gör. Erkan CEYLAN

eceylan@bingol.edu.tr

Harita ve Kadastro Pr.

Öğr. Gör. Hasan POLAT

hpolat@bingol.edu.tr

Elektrik Pr.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali KÖPRÜ

makopru@bingol.edu.tr

Otomotiv Teknolojisi Pr.

Öğr. Gör. İbrahim GÜNDÜZ

igunduz@bingol.edu.tr

Bilgisayar Programcılığı Pr.

Öğr. Gör. M. Zekeriya GÜNDÜZ

mzgunduz@bingol.edu.tr

Web Tasarımı ve Kodlama Pr. 

Dr. Öğr. Üyesi Şener BALAT

sbalat@bingol.edu.tr

Halıcılık ve Kilimcilik Pr.

Öğr. Gör. Mevlüde KAN

mkan@bingol.edu.tr

Elektr. Haberleşme Tekno Pr.

Öğr. Gör. Mahmut KÖSEM

mkosem@bingol.edu.tr

Alternatif Enerji Kaynak ve Tek.

Öğr. Gör. Sibel SEVEN

sseven@bingol.edu.tr

Mekatronik Pr.

Öğr. Gör. Muhammed Bakır DALMIZRAK

mbdalmizrak@bingol.edu.tr

Makine Pr.

Öğr. Gör. Ebubekir BOZKURT

ebozkurt@bingol.edu.tr

Peyzaj ve Süs Bitki Yetiştiricilik Pr.

Öğr. Gör. Müge YURTCAN

mpektas@bingol.edu.tr

Grafik Tasarımı Pr.

Öğr. Gör. Habib BİNGÖL

hbingol@bingol.edu.tr

 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

MYO Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet USLU

auslu@bingol.edu.tr

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Pr.

Doç. Dr. Ferdi AKMAN

fakman@bingol.edu.tr

Hukuk Pr.

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAYRAM

mbayram@bingol.edu.tr

Seyahat Eğl. ve Turizm Hiz. Pr.

Dr. Öğr. Üyesi Serhat ARSLAN

serhatarslan@bingol.edu.tr

Pazarlama ve Reklamcılık Pr.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÜNLÜ

munlu@bingol.edu.tr

Muhasebe ve Vergi Pr.

Öğr. Gör. Filiz ÖZTÜRK

fozturk@bingol.edu.tr

Yönetim ve Organizasyon Pr.

Doç. Dr. Emrah AKYÜZ

eakyuz@bingol.edu.tr

Finans, Bankacılık ve Sigorta Pr.

Öğr. Gör. Ethem KILIÇ

ekilic@bingol.edu.tr

Otel, Lokanta ve İkram Hiz. Pr.

Öğr. Gör. Aziz BÜKEY

abukey@bingol.edu.tr

Ulaştırma Hizmetleri Pr.

Öğr. Gör. Murat UNUTMAZ

munutmaz@bingol.edu.tr

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Pr.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet USLU

auslu@bingol.edu.tr

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MYO Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaplan

mkaplan@bingol.edu.tr

 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU

MYO Koordinatörü

Doç. Dr. Nusret ÖZBAY

nozbay@bingol.edu.tr

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Programı

Öğr. Gör. Merve Macit

mmacit@bingol.edu.tr

Veterinerlik Programı

Doç. Dr. Muammer Kırıcı

mkirici@bingol.edu.tr

Gıda İşleme Programı

Öğr. Gör. Esma Nur Bulut

enbulut@bingol.edu.tr

 

ENSTİTÜLER

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAMAN

akaraman@bingol.edu.tr

Sosyal Bilimler Enstitüsü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Serhat Arslan

serhatarslan@bingol.edu.tr

Fen Bilimleri Enstitüsü Koordinatörü

Doç. Dr. Ekrem DARENDELİOĞLU

edarendelioğlu@bingol.edu.tr

Kıraat İlmi Enstitüsü Koordinatörü

Arş. Gör. Azim KARTAL

akartal@bingol.edu.tr

Yaşayan Diller Enstitüsü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Zafer AÇAR

zacar@bingol.edu.tr