Koordinatörler

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Dr . Öğr. Üyesi Ezgi EROĞLU ÇAKMAKOĞLU

eeroğlu@bingol.edu.tr

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

 

Arş. Gör. Emrah APAK

eapak@bingol.edu.tr

 

Fakülte Koordinatörü Yardımcısı

Arş. Gör. Faruk YORGUN

fyorgun@bingol.edu.tr

 

Biyoloji

Dr. Öğr. Üyesi M. Kadir ERDOĞAN

mkerdogan@bingol.edu.tr

 

Coğrafya

Arş. Gör. Mustafa UTLU

mutlu@bingol.edu.tr

 

KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI

Öğr. Gör. Şerif GÜZEL

serifguzel@bingol.edu.tr

 

Zaza Dili ve Edebiyatı

Öğr. Gör. Buşra GÖKALP

bgokalp@bingol.edu.tr

 

Arap Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. Mustafa ALTUNBAY

maltunbay@bingol.edu.tr

 

Felsefe

Arş. Gör. Faruk YORGUN

fyorgun@bingol.edu.tr

 

Fizik

Doç. Dr. Kamuran DİLSİZ

kdilsiz@bingol.edu.tr

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. Adnan AYDINTÜRK

aaydinturk@bingol.edu.tr

 

Kimya

Doç. Dr. Adnan AYNA

aayna@bingol.edu.tr

 

Matematik

Arş. Gör. Sultan TOY

stoy@bingol.edu.tr

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doç. Dr. Nevzat ESİM

nesim@bingol.edu.tr

 

Psikoloji

Arş. Gör. Ömer KÖSE

okose@bingol.edu.tr

 

Sosyal Hizmet

Arş. Gör. Zeliha TÖREN

ztoren@bingol.edu.tr

 

Sosyoloji

Arş. Gör. Ahmet ALP

aalp@bingol.edu.tr

 

Tarih

Dr. Öğr. Üyesi  Kadir TUĞ

ktug@bingol.edu.tr

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. Mehmet GÜL

mgul@bingol.edu.tr

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN

yturkan@bingol.edu.tr

 

İşletme 

Arş. Gör. Fatih AYDIN

faydin@bingol.edu.tr

 

İktisat 

Arş. Gör. Serkan AYHAN

sayhan@bingol.edu.tr

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Arş. Gör. Emrah GÜLEŞ

egules@bingol.edu.tr

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami BAGA

msbaga@bingol.edu.tr

 

Fakülte Koordinatörü Yardımcısı

Arş. Gör. Özkan ŞİMŞEK

osimsek@bingol.edu.tr

 

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Hakan İNCİ

hinci@bingol.edu.tr

 

Biyosistem Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Azize Doğan DEMİR

ademir@bingol.edu.tr

 

Zootekni

Doç. Dr. Hakan İNCİ

hinci@bingol.edu.tr

 

Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme

Doç. Dr. Veysel TURAN

vturan@bingol.edu.tr

 

Peyzaj Mimarlığı

Arş. Gör. Alperen MERAL

alperenmeral@bingol.edu.tr

 

Tarla Bitkileri

Prof. Dr. Kağan KÖKTEN

kahafe1974@bingol.edu.tr

 

Bahçe Bitkileri

Arş. Gör. Ezgi DOĞAN

ezgidgn23@bingol.edu.tr

 

Bitki Koruma

Dr. Arş. Gör.  Emin KAPLAN

ekaplan@bingol.edu.tr

 

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Koordinatör

Doç. Dr. Murat IŞIK

misik@bingol.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ASLAN

muzafferaslan@bingol.edu.tr

Makine Mühendisliği 

Arş. Gör. Ömer EKİNCİ

oekinci@bingol.edu.tr

İnşaat Mühendisliği 

Arş. Gör. Sadık VAROLGÜNEŞ

svarolgunes@bingol.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği 

Doç. Dr. Nuh ALPASLAN

nalpaslan@bingol.edu.tr

Mimarlık 

Öğr. Gör. Cemre KILINÇ

ckilinc@bingol.edu.tr

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik 

Dr. Öğr. Üyesi   Ali AY

aay@bingol.edu.tr

 

Beslenme ve Diyetetik 

Dr. Öğr. Üyesi Dılhun Keriman ARSERİM

ducar@bingol.edu.tr

 

Sağlık Yönetimi 

Doç. Dr. İmran ASLAN

iaslan@bingol.edu.tr

 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Dr. Öğr. Üyesi  Nazlı Gülüm MUTLU

ngmutlu@bingol.edu.tr

 

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Harun Kaya KESİK

hkesik@bingol.edu.tr

 

Fakülte Koordinatör Yardımcısı

Arş. Gör. Emre ŞAHİN

esahin@bingol.edu.tr

 

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. İlimdar YALÇIN

ilimdaryalcin@gmail.com

 

 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YO Koordinatörü

Öğr. Gör. Yahya GEYLANİ

ygeylani@bingol.edu.tr

 

 

GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

MYO Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet KANAT

mkanat@bingol.edu.tr

 

Bilgisayar Teknolojileri Programı

Dr. Öğr. Üyesi Serdar POÇAN

spocan@bingol.edu.tr

 

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Programı

Dr. Öğr. Üyesi Nesip DEMİRBİKLEK

ndemirbilek@bingol.edu.tr

 

Elektrik ve Enerji Programı

Öğr. Gör. Harun BİÇER

hbicer@bingol.edu.tr

 

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Programı

Dr. Öğr. Üyesi Ece ALTUNBAŞ ŞAHİN

easahin@bingol.edu.tr

 

Ormancılık Programı

Dr. Öğr. Üyesi Sadettin ÇELİK

sadettincelik@bingol.edu.tr

 

 

SOLHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MYO Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Kemal NAZLI

knazli@bingol.edu.tr

 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İnşaat

Öğr. Gör. Fatma TABAK

ftabak@bingol.edu.tr

 

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri

Öğr. Gör. Dr. Selim DEĞİRMENTEPE

sdegirmentepe@bingol.edu.tr

 

Tasarım

Öğr. Gör. Dr. Selim DEĞİRMENTEPE

sdegirmentepe@bingol.edu.tr

 

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri

Öğr. Gör. Hüsnü AYDEMİR

haydemir@bingol.edu.tr

 

Elektrik ve Enerji

Öğr. Gör. Yavuz Selim TARİH

ystarih@bingol.edu.tr

 

Bilgisayar Teknolojileri

Öğr. Gör. Muhammed Zekeriya GÜNDÜZ

mzgunduz@bingol.edu.tr

 

El Sanatları

Öğr. Gör. Mevlüde KAN

mkan@bingol.edu.tr

 

Elektronik ve Otomasyon

Öğr. Gör. Hasan ERDAL

herdal@bingol.edu.tr

 

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri

Öğr. Gör. İbrahim GÜNDÜZ

igunduz@bingol.edu.tr

 

Mimarlık ve Şehir Planlama

Öğr.Gör Onur Ersen KARA

oekara@bingol.edu.tr

 

Makine ve Metal Teknolojileri

Öğr. Gör. Ebubekir BOZKURT

ebozkurt@bingol.edu.tr

 

Park ve Bahçe Bitkileri

Öğr. Gör. Müge YURTCAN

mpektas@bingol.edu.tr

 

 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

 MYO Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ELALTUNTAŞ

ofelaltuntas@bingol.edu.tr

 

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Programı

Doç. Dr. Ferdi AKMAN

fakman@bingol.edu.tr

 

Hukuk Programı

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAYRAM

mbayram@bingol.edu.tr

 

Seyahat Eğlence ve Turizm Hizmetleri Programı

Dr. Öğr. Üyesi Serhat ARSLAN

saslan@bingol.edu.tr

 

Pazarlama ve Reklamcılık Programı

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ELALTUNTAS

ofelaltuntas@bingol.edu.tr

 

Muhasebe ve Vergi Programı

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay ÇETİNKAYA

ccetinkaya@bingol.edu.tr

 

Yönetim ve Organizasyon Programı

Öğr. Gör. Sinan ÇAVUŞOĞLU

scavusoğlu@bingol.edu.tr

 

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Öğr. Gör. Ethem KILIÇ

ekilic@bingol.edu.tr

 

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Programı

Öğr. Gör. Aziz BUKEY

abukey@bingol.edu.tr

 

Ulaştırma Hizmetleri Programı

Öğr. Gör. Murat UNUTMAZ

munutmaz@bingol.edu.tr

 

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Programı

Öğr. Gör. Ahmet USLU

auslu@bingol.edu.tr

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MYO Koordinatörü

Öğr. Gör. Onur AYDIN

onuraydın@bingol.edu.tr

 

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Öğr. Gör. Ceren ÇAKAR GÜLER

cguler@bingol.edu.tr

 

Çocuk Gelişimi

Öğr. Gör. Suna VURAL

sunatarkocin@bingol.edu.tr

 

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı

Öğr. Gör. Onur KESKİN

okeskin@bingöl.edu.tr

 

Diş Protez Teknolojisi Programı

Öğr. Gör. Muhammed KÜRÜM

mkurum@bingol.edu.tr

 

Diyaliz Programı

Öğr. Gör. İzzettin EKİNCİ

iekinci@bingol.edu.tr

 

Eczane Hizmetleri Programı

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan GÜNDOĞDU

rgundoğdu@bingol.edu.tr

 

Fizyoterapi Programı

Öğr. Gör. Aydın SEVER

asever@bingol.edu.tr

 

İlk ve Acil Yardım Programı

Öğr. Gör. Mesut DEMİREL

mdemirel@bingol.edu.tr

 

Odyometri Programı

Öğr. Gör. Esra KURU

skuru@bingol.edu.tr

 

Optisyenlik Programı

Doç. Dr. İkram ORAK

iorak@bingol.edu.tr

 

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı

Dr. Öğr. Üyesi Aykut ULUCAN

aulucan@bingol.edu.tr

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

Öğr. Gör. Abdullah SARMAN

asarman@bingöl.edu.tr

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Öğr. Gör. Sidar KURKUTATA

skurkutata@bingol.edu.tr

 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Doç. Dr. Aydın Şükrü BENGÜ

abengu@bingol.edu.tr

 

Yaşlı Bakımı Programı

Öğr. Gör. Mesut ÇELİK

mesutcelik@bingol.edu.tr

 

Sağlık Hizmetleri Çevre Sağlığı Programı

Öğr. Gör. Veysel KIZILARSLAN

vkizilarslan@bingol.edu.tr

 

 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU

MYO Koordinatörü

Doç. Dr. Nusret ÖZBAY

nozbay@bingol.edu.tr

 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Programı

Dr. Öğr. Üyesi Hava Şeyma YILMAZ

hsyilmaz@bingol.edu.tr

 

Veterinerlik Programı

Dr. Öğr. Üyesi Fatma CAF

fcaf@bingol.edu.tr

 

Gıda İşleme Programı

Dr. Öğr. Üyesi Hakiye ASLAN

heaslan@bingol.edu.tr