Sağlık Sigortası

ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ için ZORUNLU SİGORTALAR


  2014- 2015 akademik yılından itibaren Erasmus+ Programına katılan tüm öğrencilerin gidecekleri ülkedeki sağlık kurumlarında alacakları tedavileri karşılayacak Sağlık Sigortasına sahip olmaları gerekmektedir. Bunun yanında Staj Hareketliliği öğrencileri için Sorumluluk ve Kaza Sigortaları yaptırmaları zorunlu kılınmıştır.

İstenen sağlık sigortası, seyahat sağlık sigortası değildir ! Seyahat sağlık sigortası gittiğiniz ülkede sağlık masraflarınızı karşılamaz!!

Sigorta Türü:

Öğrenim Hareketliliği Öğrencileri 

Staj Hareketliliği Öğrencileri 

Sağlık Sigortası

ZORUNLU

ZORUNLU

Sorumluluk Sigortası

X

ZORUNLU

Kaza Sigortası

X

ZORUNLU

 Sağlık Sigortası Teminatı (Health Insurance Coverage)  

Yükseköğretim kurumu, öğrenciye, sağlık sigortası yaptırması gerektiğini bildirmekle yükümlüdür. Bazı Konsolosluklar vize başvurusu sırasında Seyahat-Sağlık Sigortası istemektedir. Vize başvurusu yapmadan önce bu sigortayı staj dönemini kapsayacak şekilde ve en az 30.000,00 Avro teminatlı olarak yaptırınız.


Mesuliyet Sigortası Teminatı (Liability Insurance Coverage) 

Öğrenci tarafından iş yerine verilebilecek zararlara yönelik sigorta teminatı 

Yükseköğretim kurumu öğrencinin mesuliyet sigortası yaptırdığından emin olmakla yükümlüdür. Eğitim Anlaşması (Training Agreement) bu sigortanın staj yapılacak işletme (host enterprise) tarafından yapılıp yapılmadığı bilgisini içermektedir. Söz konusu sigortanın gidilen ülkenin ulusal mevzuatları gereği işletme tarafından yaptırılması zorunluluğu bulunmuyorsa, sigortayı iş yerinin yaptırması dayatılamaz. Staj yapılacak işletme tarafından Mesuliyet Sigortası sağlanmıyorsa, öğrenci sigortayı yaptıracaktır. 

Kaza Sigortası Teminatı (Accident Insurance Coverage) 

Öğrencinin iş yerinde uğrayabileceği kazalara yönelik sigorta teminatı 
Yükseköğretim kurumu öğrencinin kaza sigortası yaptırdığından emin olmakla yükümlüdür. Eğitim Anlaşması (Training Agreement) bu sigortanın staj yapılacak işletme (host enterprise) tarafından yapılıp yapılmadığı bilgisini içermektedir. Söz konusu sigortanın gidilen ülkenin ulusal mevzuatları gereği işletme tarafından yaptırılması zorunluluğu bulunmuyorsa, sigortayı iş yerinin yaptırması dayatılamaz. Staj yapılacak işletme tarafından Kaza Sigortası sağlanmıyorsa, öğrenci sigortayı yaptıracaktır. Zorunlu sağlık sigortasını iki şekilde yaptırabilirsiniz;

 1) SGK anlaşmalı ülkeler ve sağlık sigortası:

 -Türkiye’nin bazı ülkelerle Sosyal Güvenlik Anlaşması bulunmaktadır. SGK anlaşmalarının içerikleri her ülke için farklı olabilmektedir. Sağlık sigortasını da kapsayan anlaşmalı ülkelerde, Türkiye de çalışan ya da emekli anne babaların vesayetinde olan çocuklar, eğitim için bulundukları sürede de SGK haklarında bir kesinti olmaksızın gittikleri ülkede sağlık sigortasından yararlanabilmektedirler. Öğrencinin bu hakkından yararlanabilmesi için SGK dan her ülke için farklı bir kodu olan bir belge alması gerekmektedir. SGK anlaşması olan ülkeler listesi için tıklayınız. (Bu listedeki ülkelerle yapılmış SGK anlaşmalarının sağlık sigortasını kapsayıp kapsamadığını SGK ya başvurarak öğrenebilirsiniz).

 Sağlık sigortasından yararlanmak için izlemeniz gereken prosedürü lütfen bağlı bulunduğunuz SGK şubesinden öğreniniz. Gittiğiniz ülke konsoloslukları da talep ettikleri belge konusunda size bilgi verebilmektedirler.

 

 2)  Özel Sağlık Sigortası

 -Gittiğiniz ülke için SGK anlaşması bulunmuyorsa, kalacağınız sürenin tümünü kapsayan ve yurtdışında da sağlık giderlerinizi karşılayacak sağlık sigortası yaptırmak zorundasınız. Sigorta poliçenizin kopyasının bir kopyasını Erasmus Ofisine teslim etmelisiniz.

 

Örnek Poliçe;

https://www.aonstudentinsurance.com/pdf/INT_Policy_Terms_and_Conditions-no_1_14_en.pdf

https://www.aonstudentinsurance.com/pdf/cover-overview_ICS_en.pdf     

 Yukarıda bir örnek olarak verilen firmanın yanısıra başka firmaların da, belki daha uygun koşullarda, bu sigortayı yapıyor olmaları mümkündür. Gideceğiniz ülke için bir araştırma yaparak, istenen kurallara uygun sağlık sigortanızı online olarak yaptırmanız mümkün olacaktır. Her ülke için değişmekle birlikte, günlük sigorta tutarları ortalama Euro 1.40-Euro 1.94 arasında değişmektedir.