SSS

ERASMUS+ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

SIK SORULAN SORULAR

 

 

Yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliğinden Türkiye’deki tüm yükseköğretim kurumları faydalanabilir mi?

Yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliğinden faydalanabilmek için yükseköğretim kurumlarının öncelikle ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) başvurusu yapıp, ECHE almaya hak kazanmaları gerekmektedir. ECHE başvuruları yılda bir kez Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansına yapılmaktadır. Önümüzdeki ilk ECHE başvuru tarihi 22 Mayıs 2014 olarak belirlenmiştir. Detaylı bilgi aşağıdaki linkten edinilebilir: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en

 

Yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği başvurusu öncesinde yapılması gereken işlemler nelerdir?

Başvuru yapacak kurumların ECHE sahibi olması gerekmektedir. Ayrıca, başvuru yapacak tüm kurumların başvuru süreci öncesinde PIC numarası alması zorunludur. Alınan PIC numarasının geçerli olabilmesi için aşağıdaki belgelerin Katılımcı Portalı'na (URF) yüklenmesi gerekmektedir.

Tüzel Kişilik Formu: Kamu veya özel ayrımı olmaksızın başvuru yapan tüm kurum ve kuruluşlar tarafından Avrupa Komisyonu’nun Katılımcı Portalı’na (URF) yüklenmesi gereken bir belgedir.

Finansal Tanımlama Formu: Kamu veya özel ayrımı olmaksızın başvuru yapan tüm kurum ve kuruluşlar tarafından Avrupa Komisyonu’nun Katılımcı Portalı’na (URF) yüklenmesi gereken bir belgedir. Bu belge kuruluşa ait banka bilgilerini içermektedir. Başvuru aşamasında yüklenmemesi zorunlu değildir, süreç içerisinde yüklenebilir.

 

Başvuru Formuna nasıl ulaşabiliriz?

Başvuru Formu TURNA Elektronik Proje Yönetim Sisteminde yayınlanmaktadır. Forma ulaşabilmek için TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemi'ne kayıt olunması gerekmektedir. TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemi'ne https://turna.ua.gov.tr/turna/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Proje başvuru formunu posta yoluyla gönderecek miyiz?

Hayır, proje başvuru formu yalnızca online olarak gönderilecektir. Posta veya kargo ile gönderilmeyecektir.

 

Yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği kapsamında hangi ülkeler ile hareketlilik gerçekleştirilebilir?

Programın ilk yılında sadece AB üyesi ülkeler ve AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve Türkiye) arasında hareketlilik faaliyetleri gerçekleştirilebilecektir. İlerleyen yıllarda hareketlilik gerçekleştirilebilecek ülke sayısının artması öngörülmektedir.

 

Erasmus+ yükseköğretim öğrencileri için farklı imkânlar sunuyor mu?

Erasmus+ dönemi ile birlikte, yükseköğretim seviyesinde olup yüksek lisans planlayan öğrenciler için “Ortak Yüksek Lisans Dereceleri (Joint Master Degrees) ve Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kredi Garantisi (Erasmus+ Master Degree Loans) imkânları getirilmiştir. Web sayfamızda (http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%c4%b1/merkezi-faaliyetler) konu ile ilgili özet bilgi bulunmakla birlikte, söz konusu faaliyet türleri Merkezimiz tarafından yürütülmediğinden detaylar konusunda Avrupa Komisyonuna ait aşağıdaki linklerin incelenmesi önerilmektedir:

 Joint Master Degrees:

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/joint-master_en.htm

 Erasmus+ Master Degree Loans:

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm

 

Mezun öğrenciler öğrenim ve staj faaliyetinden faydalanabilirler mi?

Öğrenci öğrenim hareketliliği için öğrencilerin öğrencilik statülerinin bulunması gerekmektedir. Diğer taraftan, yeni dönemde yapılan bir değişiklik ile birlikte, yeni mezunların öğrenci staj faaliyetinden faydalanabilmelerine imkân tanınmıştır. Bu husus, öğrencilik statüsü devam ederken staj programına başvuru yapan öğrencilerin mezuniyetlerinden sonraki 1 yıl içerisinde, 2-12 ay süre ile staj hareketliliği yapabilmelerine imkân vermektedir. Öğrenci, mezuniyet sonrası staj faaliyetinden yararlanmak istiyorsa, öğrenciliği devam ederken yükseköğretim kurumuna başvurmalı ve seçilmelidir. Mezuniyet sonrası başvuru kabul edilmemektedir.

 

Bir öğrenci olarak, öğrenim ve staj faaliyetlerden ne kadar süre ile hibeli olarak yararlanabilmem mümkündür?

Öğrencilerin, her bir öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans ve doktora) toplam 12 ay’a kadar öğrenci hareketliliği faaliyetlerden hibeli olarak yararlanmaları mümkündür. Ancak Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde belli bir süre öğrenim veya staj hibesi alınmış olması halinde, aynı öğrenim kademesi içinde alınabilecek hibe miktarı 12 ay eksi daha önce hibe alınan süre kadar olabilecektir. Faaliyetten hibesiz olarak yararlanma için süre kısıtı getirilmemiştir. Ancak, benzer faaliyetlerden daha önce yararlanmamış öğrencilere öncelik konusunda, programlardan mümkün olduğu kadar fazla sayıda kişinin yararlanabilmesi amacıyla, yükseköğretim kurumu, daha önce Erasmus hareketlilik faaliyetinden yararlanmış öğrenciler yerine, hiç yararlanmamış öğrencilere öncelik verebilecektir. Erasmus+ döneminde öncelik uygulamasının, öğrenci seçimlerinde kullanılacak puanın hesaplanmasını takiben, daha önce faaliyetten faydalanan öğrencilerden 10 puan düşülmesi şeklinde kullanılması gerekmektedir.

 

Konaklama ile ilgili olarak bana kim yardımcı olabilir?

Yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinden faydalanacak kişilere kalacak yer ayarlanması Merkezimizin veya yükseköğretim kurumlarının sorumluluğunda değildir. Ancak, öğrencisi olunan ve misafir olunacak kurumların AB ofisleri öğrencilere nerede kalınabileceği konusunda bilgi vererek, varsa tecrübelerini paylaşacaklardır.

 

Vize işlemlerinde bana kim yardım edebilir?

Vize işlemleri yararlanıcıların yükümlülüğündedir. Vize başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından talep edilen evrakların eksiksiz tamamlanması önemlidir. Programımız kapsamında hibe alan öğrencilere vize işlemlerini kolaylaştırmak amacı ile, talepleri halinde, üniversiteleri tarafından “Yükseköğretim öğrenci hareketliliği kapsamında seçildikleri ve aylık … kadar hibe alacakları” şeklinde resmi yazı verilebilecektir.

 

Bağlı bulunduğum yükseköğretim kurumundan bağımsız olarak yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliğinden faydalanmam mümkün mü?

Hayır. Yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinden yalnızca öğrencisi veya personeli olunan yükseköğretim kurumları aracılığıyla faydalanılabilmektedir.

 

Yükseköğretim kurumundan alacağım hibeye ilaveten Merkezinize başvurarak ekstra hibe alabilmem mümkün mü?

Hayır. Merkezimiz Yükseköğretim Koordinatörlüğü, elindeki hibenin tamamını yükseköğretim kurumalarına aktarmış durumdadır. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir ve bireysel başvurular için ayrılmış ayrı bir hibe kalemimiz bulunmamaktadır.

 

Gideceğim ülke veya yükseköğretim kurumunu kendim seçebilir miyim?

Yükseköğretim öğrenci öğrenim hareketliliği ve personel ders verme hareketlilikleri kapsamında, yalnızca yükseköğretim kurumlarının anlaşmalı oldukları yurtdışındaki ortak yükseköğretim kurumlarına gidilebilmektedir. Ancak bağlı olduğunuz yükseköğretim kurumunda bulunan, kurumlar arası anlaşma yapmaya yetkili kişilere isteklerinizi ve bağlantılarınızı bildirmeniz halinde ilgili kurum ile kurumlar arası anlaşma yapılmasına öncülük edebilme imkânınız bulunmaktadır.

 

Kurumlar arası anlaşmalar nasıl yapılır?

Kurumlar arası anlaşmalar, yükseköğretim kurumlarının fakülteleri/bölümleri arasında, yükseköğretim kurumlarının yetkili kişilerince belli sayıdaki öğrenci/personelin belli süreler ile hareketlilik yapmasına imkan sağlayacak şekilde imzalanır. Öğrencilerin kurumlar arası anlaşma yapma olanakları olmamakla birlikte, üniversite yetkililerine ortak bulma konusunda yardımcı olmaları mümkündür. Ancak yapılacak hiçbir anlaşma, bu anlaşma zeminini hazırlayan bir öğrenci dahi olsa, belirli bir öğrencinin şahsına yönelik olamaz. Sahip olunan her anlaşma kurum adınadır ve bütün öğrencilerin istifadesine açıktır.

 

Öğrenci staj programıyla kendi bulduğum staj yerine gidebilir miyim?

Öğrenciler yükseköğretim kurumları tarafından önerilen yerlerde staj yapabilecekleri gibi, staj yerlerini kendileri bulup, kurumlarının AB Ofislerine başvuruda bulunabilirler. Gerek yükseköğretim kurumunun önerdiği staj kurumlarına başvuran, gerekse kendi staj yerleri ile başvuran öğrenciler arasından ilgili akademik yıla ilişkin seçim kriterlerine göre seçilen öğrenciler faaliyetten faydalanabilirler.

 

Personel eğitim alma hareketliliği faaliyetinden kimler faydalanabilir?

Yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari personeli çalışma alanlarında kendilerini geliştirmek ve Avrupalı meslektaşlarıyla tecrübe paylaşımında bulunmak üzere bu faaliyete katılabilirler.

 

Erasmus+ öğrenci hareketliliğinden faydalanmadan önce yabancı dilimi nasıl geliştiririm. Bu konuda üniversitem ne gibi yardımda bulunabilir?

Yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde yabancı dil bilmesi gerekir. Bunun gidilecek ülkenin dili olması şart olmayabilir. İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birleştirici bir dil olmakla birlikte bazen gidilen okuldaki eğitim dilinin bilinmesi de gerekli olabilmektedir. Bu nedenle, öğrenciler gidecekleri ülkenin ve alacakları eğitimin dilinin ne olduğu konusunda faaliyet başlamadan önce emin olmalı ve dil becerilerini geliştirmeye çalışmalıdırlar. Yurtdışına gitmek üzere seçilen öğrenciler dil konusunda kendilerini bir miktar daha geliştirmek isterlerse kendi okullarının Ab ofisleri ile iletişime geçerek okullarının dil konusunda bir destek sağlayıp sağlayamayacağı konusunda bilgi almaları eklenmektedir. Bazı okullar kendi imkanları ile kurslar düzenleyerek öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeye çalışırlarken, bu tip imkanı olmayan okullar öğrencilerin gidecekleri kurslara belli oranda maddi destek sağlayarak öğrencilerine yardımcı olmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca, Erasmus+ döneminde Komisyon’un belirli dillerde öğrencilere online dil desteği sunması da planlanmaktadır. Bu konu ile ilgili detaylar belirlendikçe, yükseköğretim kurumlarımız ile paylaşılacaktır.

 

Öğrenci seçim kriterleri nelerdir?

Erasmus+ Programı kapsamında staj hareketliliğinden faydalanmak için aşağıdaki koşulları taşımanız gerekmektedir:

Bingöl Üniversitesi örgün (İkinci Öğretim dahil) programlarından birine kayıtlı olmak.

Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

Yeterli yabancı dil puanına sahip olmak; YDYO tarafından yapılan Uluslararası Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı’ndan en az 55 ve üzeri puana ya da eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan en az 55’e denk puana sahip olmak.

Yeterli kümülatif akademik not ortalamasına sahip olmak. Ön lisans ve lisans için en az 2.20, yüksek lisans için en az 2.50, doktora için en az 3.00 olması.

Kümülatif akademik not ortalaması ve yabancı dil sınav puanına göre oluşturulan Erasmus+ yeterlilik puanının en az 55 olması.

 

ERASMUS SIRALAMA PUANININ HESAPLANMASI

Genel Not Ortalamasının % 50’siYabancı Dil Puanının % 50’si

Önemli Uyarı!

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.

Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) sıralama puanlarına 10 puan eklenecektir.

Şehit ve gazi çocuklarının (durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla) sıralama puanlarına 15 puan eklenecektir.

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin (durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla) sıralama puanlarına 10 puan eklenecektir.

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılan öğrencilerin sıralama puanlarından 10 puan düşülecektir.

Şartları sağlamak koşulu ile öğrenci maddi destekten feragat ederek hibesiz öğrenci olarak programdan faydalanabilir.