Personel Ders Verme Hareketliliği

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti ECHE(European Charter for Higher Education) sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermekle yükümlü personelin 1 akademik yıl içerisinde en az 8 saat ders vermek şartı ile en çok 2 aylığına başka bir Avrupa ülkesinde yer alan ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ya da ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan herhangi bir personelin ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim almasına imkan sağlamaktadır.

Bingöl Üniversitesi, akademik ve idari personel hareketliliğinin yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmasında olumlu ve güçlü etki sağladığına inanmaktadır. Bu nedenle, Bingöl Üniversitesi, ilgili akademik/idari birimin müsait olması durumunda Erasmus+ Değişim Programı ders verme ve eğitim alma hareketliği kapsamında Üniversitemizi ziyaret eden akademisyen veya idari personeli ağırlamaktan mutluluk duymaktadır.

Üniversitemizi bu kapsamda ziyaret etmek isteyen akademisyenlerin/idari personelin ilgili birimlerin Erasmus koordinatörleri ile bağlantıya geçmesi tavsiye edilmektedir.