Personel Ders Verme Hareketliliği

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti ECHE(European Charter for Higher Education) sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermekle yükümlü personelin 1 akademik yıl içerisinde en az 8 saat ders vermek şartı ile en çok 2 aylığına başka bir Avrupa ülkesinde yer alan ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ya da ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan herhangi bir personelin ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim almasına imkan sağlamaktadır.

Bingöl Üniversitesi, akademik ve idari personel hareketliliğinin yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmasında olumlu ve güçlü etki sağladığına inanmaktadır. Bu nedenle, Bingöl Üniversitesi, ilgili akademik/idari birimin müsait olması durumunda Erasmus+ Değişim Programı ders verme ve eğitim alma hareketliği kapsamında Üniversitemizi ziyaret eden akademisyen veya idari personeli ağırlamaktan mutluluk duymaktadır.

Üniversitemizi bu kapsamda ziyaret etmek isteyen akademisyenlerin/idari personelin ilgili birimlerin Erasmus koordinatörleri ile bağlantıya geçmesi tavsiye edilmektedir.

Hibe Ödemeleri: 

Ders Verme Hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır. Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen harcırah dışında, kalınacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri ve yerel seyahat giderleri için ayrı ödeme yapılmaz.

Eğitim faaliyetinde bulunulmayan günler için hibe ödemesi yapılmaz.

Personelin Faaliyetten hibesiz olarak faydalanma imkanı vardır.