Devam Eden Projelerimiz

  • Erasmus+ Programı KA103 Yükseköğretim Program Ülkeleri arasındaki öğrenci ve personel hareketliliği 2019-1-TR01-KA103-062936 no.lu projesi
  • Erasmus+ Programı KA103 Yükseköğretim Program Ülkeleri arasındaki öğrenci ve personel hareketliliği 2020-1-TR01-KA103-082244 no.lu projesi 
  • Erasmus+ Programı KA103 Yükseköğretim Program Ülkeleri arasındaki öğrenci ve personel hareketliliği 2021-1-TR01-KA131-HED-000006950 no.lu projesi