Koordinatörler

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi EROĞLU ÇAKMAKOĞLU

dterogluezgi@gmail.com

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Cihat YAŞAROĞLU

cyasaroglu@bingol.edu.tr

Fakülte Koordinatör Yrd.

Arş. Gör. Emrah APAK

eapak@hotmail.com

Biyoloji

Dr. Öğr. Üyesi M. Kadir ERDOĞAN

mkerdogan@bingol.edu.tr

Coğrafya

Dr. Öğr. Üyesi Kemal KIRANŞAN

kkiransan@bingol.edu.tr

Kürt Dili ve Edebiyatı

Öğr. Gör. Zafer ATLI

zaferatli1@gmail.com

Zaza Dili ve Edebiyatı

Öğr. Gör. Buşra GÖKALP

bgokalp@bingol.edu.tr

Felsefe

Arş. Gör. Faruk YORGUN

fyorgun@bingol.edu.tr

Fizik

Dr. Öğr. Üyesi Kamuran DİLSİZ

kdilsiz@bingol.edu.tr

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. Adnan AYDINTÜRK

aaydinturk@bingol.edu.tr

Kimya

Dr. Öğr. Üyesi Sinan BAYINDIR

snanbay1205@gmail.com

Matematik

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif AKYOL

mehmetakifakyol@bingol.edu.tr

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doç. Dr. Nevzat ESİM

nesim@bingol.edu.tr

Psikoloji

Arş. Gör. Abdussebur KAPU

seburkapu@bingol.edu.tr

Sosyal Hizmet

Arş. Gör. Zeliha TÖREN

ztoren@bingol.edu.tr

Sosyoloji

Arş. Gör Vefa ADIGÜZEL

vefaadiguzel@gmail.com

Tarih

Dr. Öğr. Üyesi Kadir TUĞ

ktuğ@bingol.edut.tr

Türk Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. Mehmet GÜL

mgul@bingol.edu.tr

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN

yturkan@bingol.edu.tr

İşletme

Arş. Gör. Fatih AYDIN

fthaydn0@gmail.com

İktisat

Arş. Gör. Serkan AYHAN

sayhan@bingol.edu.tr

Siyaset Bil. ve Kamu Yönetimi

Arş. Gör. Emrah GÜLEŞ

egules@bingol.edu.tr 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Abdulnasır SÜT

nasr_12@hotmail.com

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Veysel TURAN

vturan@bingol.edu.tr

Biyosistem Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Azize Doğan DEMİR

ademir@bingol.edu.tr

Zootekni

Doç. Dr. Bünyamin SÖĞÜT

bunyaminsogut@hotmail.com

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Dr. Öğr. Üyesi Yasin DEMİR

ydemir@bingol.edu.tr

Peyzaj Mimarlığı

Arş. Gör. Alperen MERAL

alpeenmeral@bıngol.edu.tr

Tarla Bitkileri

Prof. Dr. Kağan KÖKTEN

kahafe1974@yahoo.com

Süt Teknolojileri

Dr. Öğr. Üyesi Hakan İNCİ

hakaninci2565@hotmail.com

Su Ürünleri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ULUPINAR

mehmetulupinar67@hotmail.com

Tarım Ekonomisi

Arş. Gör. Ersin KARAKAYA

karakayaersin@hotmail.com

Bahçe Bitkileri

Arş. Gör. Ezgi DOĞAN

ezgidgn23@gmail.com

Bitki Koruma

Arş. Gör. Emin KAPLAN

eminkaplan021@gmail.com

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Doç. Dr. Murat IŞIK

misik@bingol.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÜSTÜNDAĞ

mustundag@bingol.edu.tr

Makine Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Ömer EKİNCİ

oekinci@bingol.edu.tr 

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Arş. Gör. Sadık VAROLGÜNEŞ

svarolgunes@bingol.edu.tr

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi İmran ASLAN

imranaslan@gmail.com

İş Sağlığı ve güvenlik Bölümü

Arş. Gör. Azize SUDAN

asudan@bingol.edu.tr

Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Feyza NAZİK

fnazik@bingol.edu.tr

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Arş. Gör. Rüveyda Esra ERÇİM

reercim@bingol.edu.tr

 

VETERİNER FAKÜLTESİ

Fakülte Koordinatörü

Arş. Gör Emre ŞAHİN

esahin@bingol.edu.tr

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi İlimdar YALÇIN

ilimdaryalcin@gmail.com

 

GENÇ MYO

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÇAÇAN

ecacan@bingol.edu.tr

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Öğr. Gör. Nesip DEMİRBİLEK

nedemir2012@gmail.com

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Öğr. Gör. Abdullah ŞENER

abdsnr@gmail.com

 

SOLHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

MYO Koordinatörü

Öğr. Gör. Fatma Zuhal EROL

fzerol@bingol.edu.tr

 

TEKNİK BİLİMLER MYO

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Öğr. Gör. M. Zekeriya GÜNDÜZ

zekeriyagunduz@yahoo.com

Elektrik ve Enerji Bölümü

Doç. Dr. Kadir EJDERHA

Öğr. Gör. Yavuz Selim TARİH

kejderha@bingol.edu.tr

ystarih@bingol.edu.tr

Elektronik ve Otomasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Emine ŞAP

esap@bingol.edu.tr

Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü

Doç. Dr. Ömer KILIÇ

omerkilic77@gmail.com

Veterinerlik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah GAZİOĞLU

a-gazioglu@hotmail.com

Elektronik ve Otomasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Emine ŞAP

esap@bingol.edu.tr

El Sanatları Bölümü

Öğr. Gör. Mevlüde KAN

mevlude_kan@hotmail.com

İnşaat Bölümü

Öğr. Gör. M. Nuri KOLAK

mnkolak@bingol.edu.tr

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Öğr. Gör. Onur Ersen KARA

oekara@bingol.edu.tr

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü

Öğr. Gör. Hüsnü AYDEMİR

husnuaydemir@gmail.com

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

Öğr. Gör. M. Ali KÖPRÜ

makopru@bingol.edu.tr

 

SOSYAL BİLİMLER MYO

MYO Koordinatörü

Öğr. Gör. Ahmet USLU

ahmetuslu@bingol.edu.tr

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

Çocuk Gelişimi

Öğr. Gör. Alev TAZE

ataze@bingol.edu.tr

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Öğr.Gör. Mahmut UÇAKTÜRK

mahmutucakturk@hotmail.com

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Öğr.Gör. Veysel SÜZERER

vsuzerer@bingol.edu.tr

Yaşlı Bakımı

Dr. Öğr.Üyesi Fatma ER

fer@bingol.edu.tr