Personel Ders Verme Hareketliliği

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermekle yükümlü personelin 1 akademik yıl içerisinde en az 8 saat ders vermek şartı ile en çok 2 aylığına başka bir Avrupa ülkesinde yer alan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ya da EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan herhangibir personelin EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim almasına imkan sağlamaktadır.